Fundació Huguet

EL PATRONAT

Presentació

 

El fundador estableix al seu testament que el patronat ha d’estar constituït per dotze membres, la meitat dels quals són castellonencs (els marmessors testamentaris: familiars o coreligionaris) i els altres sis, valencianistes de relleu. Aquests càrrecs són vitalicis i cadascun d’aquests dotze patrons nomenarà en vida el seu successor. A més, el patronat comptarà amb un president honorífic, l’alcalde de la ciutat, el qual nomenarà un regidor com a patró en representació de l’ajuntament de la ciutat.


Patronat constituent


El 3 de gener de 1962, a Castelló de la Plana i sota la presidència del batlle, Eduard Codina i Armengot, hi queda constituït el patronat de la Fundació Huguet, integrat pels membres següents:

 


 

Evolució del patronat

 

El patronat actual (2011)

Presidència:
Juan Alfonso Bataller Vicent, president
Ferran Sanchis Cardona, vicepresident
Manuel Rosas Artola, secretari
Vicent Climent

 

Vocals:
Pilar Dolz Mestre
Josep Grau …, regidor
Josep Guia Marín
Josep Moscardó i Moltó
Vicent Sales, regidor
Enric Nomdedeu Biosca, regidor
Francesc Pérez i Moragón
Vicent Pitarch i Almela
Josep L. Pitarch Tortajada
Elena Sánchez Almela
Teófilo Sanfeliu Montolío
Enric Solà i Palerm
Fernando Villalonga Campos

Carmen Carreras López (EU)

 

 

Casa de la Cultura - C\Enmig, 128 - 2n pis - 12001-Castelló de la Plana | Telčfon: 964 23 75 18 | fundaciohuguet@gmail.com | www.fundaciohuguet.com